dimecres

Amb pilotes.Un cos armat
de pensaments,
amb un escut
de raonaments,
i una defensa
aferrissada
de les veritats
dels innocents.