dimarts

Sant Jordi
Del drac mort, nasqué el roser.
Del mal mort, la cosa bella,
i ara estic fet un merder
que la flor és ben morta, ella.


Amb esprai de color rosa
pintà una llauna de sardines.
Tothom ho sap, l'amor s'hi posa
i no hi falten les espines.

Amb esprai de color rosa
pintà una llauna de sardines.
Li digué: - Té, coses mortes.
No li agradà, ves quina cosa.
- Però si és rosa, i té espines!